bannerso

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019


I
nschrijvingsperiode voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs 1A en 1B


Voorrangsperiode van 12 maart 2018 tot en met 30 maart 2018 voor:

  • broers en zussen, ook stiefbroers en stiefzussen en halfbroers en halfzussen van leerlingen die al op de school van keuze zitten.
  • kinderen van personeelsleden van de school

Voorrangsperiode van 16 april 2018 tot en met 27 april 2018 voor:

  • indicator- en niet-indicatorleerlingen*

Vrije inschrijvingsperiode vanaf 2 mei 2018.

Inschrijven vanaf 2de jaar van eerste graad

vanaf 16 april 2018 

* indicatorleerlingen zijn

  • kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden op een school- of studietoelage
  • kinderen van wie de moeder geen diploma hoger secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs

* niet-indicatorleerlingen zijn

  • alle andere kinderen